استاندارد های اخذ شده :

 • تائیدیه صنایع هواپیمایی ایران برای ضدیخ بدنه هواپیما  (ضمیمه شده)
 • تائیدیه صنایع هواپیمایی ایران  برای ضدیخ زمینی با استفاده از پکیج افزودنی HBکیمسان (ضمیمه شده)
 • تائیدیه شرکت پژوهشگاه نیرو  سال 97 برای نمونه هیبریدی (HB)و نمونه آلی (OAT)(ضمیمه شده)
 • تائیدیه سازمان ملی استاندارد ایران(ضمیمه شده)
 • تائیدیه شرکت نفت پارس (ضمیمه شده)
 • تائیدیه شرکت پژوهشگاه نیرو (ضمیمه شده)
 • تائیدیه آزمایشگاه ایتراک توسط شرکت قطعات یدکی ایران خودرو
 • تائیدیه شرکت فراوردهای نفتی آترود
 • تائیدیه گروه خودرو سازی سایپا
 • تائیدیه نیروگاه سیکل ترکیبی قم
 • تائیدیه از شرکت پگاه نصر  شیمی

 

 

 

null